Tarieven & vergoedingen

Tarief en vergoeding

Een bijeenkomst haptotherapie duurt ongeveer een uur en kost € 85,-
Haptotherapie wordt door een aantal zorgverzekeringen deels vergoed in een
aanvullend pakket. Voor een overzicht van vergoedingen per verzekeraar zie
haptotherapeuten-vvh.nl 

Ook werkgevers en uitkeringsinstanties zijn soms bereid een deel van de
kosten voor hun rekening te nemen.

Ik ben lid van de Vereniging voor Haptotherapeuten, de VVH, lidnummer 237 en als zodanig opgenomen in het register voor GZ-haptotherapeuten

AGB-code praktijk: 90027087
AGB-code zorgverlener: 90061249
KVK: 63689138

Klachtenprocedure

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling en u komt daar met de thera-
peut niet uit, dan kunt u terecht bij de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten).
De Commissie van Toezicht zal dan de klacht onderzoeken.

Leven vraagt moed.
Moed om zo nu en dan een stap te zetten.
Zonder moed verlies je jezelf.

John Korsman, coach en haptotherapeut